۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور

 

 کارگاه مندلی با تدریس  خانم ذوالفقارنسب  در تاریخ 97/7/8  از ساعت    8 تا 12  در محل  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.