۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور

با توجه به اهمیت استفاده از آمار جهت اتخاذ تصمیم گیریهای مناسب در بستر تکنولوژی اطلاعات برای هرسازمان و همچنین در پیش بودن روز جهانی آمار (20 اکتبر مصادف با 28 مهر) و روز ملی آمار و برنامه ریزی (اول آبان)،در روزهای اول و دوم آبان ماه سال جاری (سه شنبه و چهارشنبه)، "اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت" توسط مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت به داشت و با حضور مدیران محترم آمار و فناوری اطلاعات و مسئولین محترم واحدهای آمار دانشگاههای علوم پزشکی کشور و همچنین نمایندگان محترم معاونتها و واحدهای ستادی وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.

 

محورهای این همایش شامل:

 

1-    آمار و تصمیم گیری (داده، اطلاعات و داشبوردها، خرد)

2-    آمار و نظام جمع آوری داده ها (بهداشت، درمان، آموزش)

3-    آمار و تبادل داده و اطلاعات ( درون و برون بخشی، مسائل تکنیکال، فنی و اخلاقی)

4-    آمار و ساختارهای قانونی (دانشگاهی، وزارت بهداشت و ملی)