۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
برگزاری دوره آموزشی
۱۳۹۷ دوشنبه ۶ اسفند
آشنایی با مفاهیم آماری
برگزاری دوره آموزشی
برگزاری دوره آموزشی PRTG ویژه همکاران فناوری اطلاعات
۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي
برگزاری دوره آموزشی PRTG ویژه همکاران فناوری اطلاعات
برگزاری دوره آموزشی PRTG ویژه همکاران فناوری اطلاعات
برگزاری اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر
برگزاری اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت
برگزاری اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت
برگزاری کارگاه مندلی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۰ مهر
برگزاری کارگاه مندلی
برگزاری کارگاه مندلی
کارگاه تجزیه و تحلیل آماری
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۰ مهر
کارگاه تجزیه و تحلیل آماری
کارگاه تجزیه و تحلیل آماری
راه اندازی IP V6 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۷ جمعه ۱۵ تير
راه اندازی IP V6 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
راه اندازی IP V6 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان