۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد

واحد اتوماسیون از واحدهای زیر مجموعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد.

شرح وظایف این واحد عبارتند از :

   

   1. پشتیبانی نرم افزار مکاتبات اداری دانشگاه

   2.  آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري

 

   3. آشنايي كاربردي با سيستم اتوماسيون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشكال  كاربران شاغل در آن واحد

  4. اطلاع رساني از وضعيت سيستم اتومسيون اداري و كاربران ( فعال - تغيير سمت و ....)  در آن مركز

  5. پیگیری راه اندازی دبیرخانه و بایگانی مکانیزه و نظارت بر روند صحیح ارجاع نامه به گیرنده

 

  6.  آموزش به مديران جهت بهره برداري صحيح از خدمات موجود در سيستم اتوماسيون وتسهیل وسرعت بخشی به ارجاعات وپیگیری نامه ها