۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

واحد سامانه های حوزه بهداشت ( سامانه سیب)  از واحدهای زیر مجموعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات  می باشد.

شرح وظایف این واحد عبارتند از :

 

  • جمع آوری آمار و اطلاعات زیرساخت فناوری اطلاعات نقاط بهداشتی شهرستان ها .

 

  • راه اندازی ، تغییر و جمع آوری سرویس اینترنت ADSL با هماهنگی با مخابرات.

 

  • پشتیبانی ، راه اندازی و بهبود کیفیت اینترنت حوزه سامانه سیب.

 

  • راه اندازی ، تنظیم و نظارت بر سخت افزارهای شبکه حوزه سامانه سیب طبق سیاست گذاری واحد شبکه.

 

  • نگهداری و مدیریت سرور سامانه سیب .

 

  • نظارت بر عملکرد کارشناسان شهرستان در حوزه سامانه سیب.