۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد

 واحد شبکه و زیرساخت از واحدهای زیر مجموعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات می باشد.
 
اهداف و وظایف این واحد عبارتند از :

 

1 - نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از Active  و Passive   بر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات

 2 - تهيه مستندات جامع شبكه LAN  بر اساس استاندارد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات ( مانند نقشه کابل کشی ها ،مشخصات سرور ،سوییچ ها و ... ) 

3 - آگاهي كامل از كاربرد و نحوه عملكرد تجهيزات Active

4 - آگاهي كامل از نحوه ارتباط مركز تا ساختمان مركزي و دسترسي به شبكه اينترانت و اينترنت

5 - آگاهي كامل از نحوه عيب يابي دروني شبكه LAN  و نحوه رفع مشكلات احتمالي

6 - حفظ ، نگهداري ، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه LAN  موجود

7 - مطلع نمودن مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغيير ، تحول  و نيازها

ماده 8 - عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌اي كليه سيستمهاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه ( IP  وكارت شبكه و... )

 9 - آشنايي با سيستم عامل هاي سرورهاي عملياتي و مفاهيم اوليه شبكه  Network  + ( اختصاصي كارشناسان )

10 - مطلع بودن از انجام هرگونه عمليات عمراني جدید و تلاش جهت حفظ و نگهداري تجهيزات شبكه و توسعه آن

11- آموزش دستگاه مبدل (IP,VOIP) جهت آشنایی با قابلیتهای دستگاه و تسلط کافی بر نحوه ی عملکرد صحیح دستگاه و عیب              یابی آن

12  - نظارت روزانه بر عملكرد صحيح دستگاه VoIP  و رفع عيوب احتمالي

13-نظارت بر صحت عملکرد ups و باطریهای مرکز تلفن