۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
واحد نرم افزار از واحدهای زیر مجموعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات  می باشد

شرح وظایف این واحد عبارتند از :

 

 1 - پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاري و بهبود سيستم
 

 2 - مشاوره به واحد مربوطه جهت مكانيزه كردن فرايند ها
 

 3 - هماهنگي با مديريت فناوري اطلاعات در خصوص عقد قراردادهاي پشتيباني نرم افزارها
 

 4 - همكاري در تهيه RFP (تهيه ، تنظيم و مستند سازي نيازها  و انتظارات واحد از  نرم افزار مورد تقاضا)
 

 5 - آشنايي فني با نرم افزار ها و سخت افزارهاي مربوطه  ( مانند حضور وغياب و دستگاه تايمكس ... )
 

 6 - آگاهي از كليات  (حيطه و نوع فعاليت هاي تحت پوشش) نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پيگيري مناسب تر مسائل مربوطه
 

 7 - نظارت و پيگيري روند تهيه فايل پشتيبان (Backup data )  از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشيو آنها
 

 8 - تاييد اتمام كار پروژه ها و يا فاكتور هاي نرم افزاري 
                               

 9 - مطلع بودن از هر گونه تغيير و تحول نرم افزاري در واحد محل خدمت
 

 10- پیگیری راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز واحد و ارائه راهکارها و مشاوره در پیاده سازی هرچه بهتر    نرم افزار در واحدهای زیر         مجموعه 

 11- تهیه مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی کمیته فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری