۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ فروردين
پیام تبریک مدیر خدمات پرستاری مرکزدر آستانه سال جدید
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ اسفند
پیام تبریک مدیر خدمات پرستاری مرکز در آستانه سال جدید
پیام تبریک مدیر خدمات پرستاری مرکزدر آستانه سال جدید
پیام تبریک رئیس و مدیر بیمارستان در آستانه سال جدید
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ اسفند
پیام تبریک رئیس و مدیر بیمارستان در آستانه سال جدید
پیام تبریک رئیس و مدیر بیمارستان در آستانه سال جدید
جلسه تیم مدیریت آموزش در دفترریاست بیمارستان برگزار شد.
۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند
جلسه تیم مدیریت آموزش در دفترریاست بیمارستان برگزار شد.
جلسه تیم مدیریت آموزش در دفترریاست بیمارستان برگزار شد.
جشن مهرورزی ویژه بیماران فنیل کتنوری تحت درمان مرکز آموزشی درمانی افضلی پور درسالن دانشجو این مرکز ب...
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۳ اسفند
جشن مهرورزی ویژه بیماران فنیل کتنوری تحت درمان مرکز آموزشی درمانی افضلی پور درسالن دانشجو این مرکز برگزار شد.
جشن مهرورزی ویژه بیماران فنیل کتنوری تحت درمان مرکز آموزشی درمانی افضلی پور درسالن دانشجو این مرکز برگزار شد.
مراسم درختکاری در محوطه بیمارستان برگزار شد.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۲ اسفند
مراسم درختکاری در محوطه بیمارستان برگزار شد.
مراسم درختکاری در محوطه بیمارستان برگزار شد.
تقدیر مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی از خانم مددی مسئول فناوری و اطلاعات سلامت بیمارستان
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ اسفند
تقدیر مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی از خانم مددی مسئول فناوری و اطلاعات سلامت بیمارستان
تقدیر مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی از خانم مددی مسئول فناوری و اطلاعات سلامت بیمارستان
دوره آموزشی امنیت درHISدر سالن کنفرانس مرکز برگزار شد.
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ اسفند
دوره آموزشی امنیت درHISدر سالن کنفرانس مرکز برگزار شد.
دوره آموزشی امنیت درHISدر سالن کنفرانس  مرکز برگزار شد.
گرامیداشت روز جهانی رژیم درمانگر
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند
گرامیداشت روز جهانی رژیم درمانگر
گرامیداشت روز جهانی رژیم درمانگر
انتصاب آقای دکتر پوریا سلاجقه به عنوان معاون درمان مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۹ اسفند
انتصاب آقای دکتر پوریا سلاجقه به عنوان معاون درمان مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
انتصاب آقای دکتر پوریا سلاجقه به عنوان معاون درمان مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
بازدید تیم ارزیابی اعتباربخشی از مرکز
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند
بازدید تیم ارزیابی اعتباربخشی از مرکز
بازدید تیم ارزیابی اعتباربخشی از مرکز