۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
کارگاه رضایت آگاهانه در پژوهش در سالن داخلی مرکز برگزار شد
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۰ دي
کارگاه رضایت آگاهانه در پژوهش در سالن داخلی مرکز برگزار شد
کارگاه رضایت آگاهانه در پژوهش در سالن داخلی مرکز برگزار شد
بازدید گروه ارزشیابی رشته های طب نوزادی و پیرامون تولد از بخش نوزادان و کودکان
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۶ دي
بازدید گروه ارزشیابی رشته های طب نوزادی و پیرامون تولد از بخش نوزادان و کودکان
بازدید گروه ارزشیابی رشته های طب نوزادی و پیرامون تولد از بخش نوزادان و کودکان
مراسم تقدیر از اساتید بازنشسته رادیولوژی برگزارشد.
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۶ دي
مراسم تقدیر از اساتید بازنشسته رادیولوژی برگزارشد.
مراسم تقدیر از اساتید بازنشسته رادیولوژی برگزارشد.
امام جمعه موقت کرمان از بیماران بیمارستان افضلی پور عیادت کرد
۱۳۹۷ شنبه ۱۵ دي
امام جمعه موقت کرمان از بیماران بیمارستان افضلی پور عیادت کرد
امام جمعه موقت کرمان از بیماران بیمارستان افضلی پور عیادت کرد
برگزاری کارگاه رضایت آگاهانه در پژوهش در سالن داخلی مرکز
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ دي
برگزاری کارگاه رضایت آگاهانه در پژوهش در سالن داخلی مرکز
برگزاری کارگاه رضایت آگاهانه در پژوهش در سالن داخلی مرکز
برگزاری سمینار تغذیه با شیر مادر در سالن اجتماعات مرکز
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ دي
برگزاری سمینار تغذیه با شیر مادر در سالن اجتماعات مرکز
برگزاری سمینار تغذیه با شیر مادر در سالن اجتماعات مرکز
بیمارستان افضلی پور یکی از مراکزصرفه جویی در مصرف برق شناخته شد.
۱۳۹۷ يکشنبه ۹ دي
بیمارستان افضلی پور یکی از مراکزصرفه جویی در مصرف برق شناخته شد.
بیمارستان افضلی پور یکی از مراکزصرفه جویی در مصرف برق شناخته شد.
مسابقه کتابخوانی
۱۳۹۷ شنبه ۸ دي
مسابقه کتابخوانی
مسابقه کتابخوانی
گفت و گو با چند تن از مسئولین وقت سال82 به مناسبت سالروز زلزله دلخراش بم
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ دي
گفت و گو با چند تن از مسئولین وقت سال82 به مناسبت سالروز زلزله دلخراش بم
گفت و گو با چند تن از مسئولین وقت سال82 به مناسبت سالروز زلزله دلخراش بم
کمیته دستیاران برگزار شد.
۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي
کمیته دستیاران برگزار شد.
کمیته دستیاران برگزار شد.