۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
پیام تسلیت
۱۳۹۸ شنبه ۱۴ ارديبهشت
پیام تسلیت
پیام تسلیت
تجلیل از همکاران بازنشسته بخش مامایی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت
تجلیل از همکاران بازنشسته بخش مامایی
تجلیل از همکاران بازنشسته بخش مامایی
کیست تخمدان 7 و نیم کیلو گرم از بدن یک زن در بیمارستان افضلی پور خارج شد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت
کیست تخمدان 7 و نیم کیلو گرم از بدن یک زن در بیمارستان افضلی پور خارج شد
کیست تخمدان 7 و نیم کیلو گرم از بدن یک زن در بیمارستان افضلی پور خارج شد
بازدید از واحد واکسیناسیون بیمارستان افضلی پور کرمان
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۰ ارديبهشت
بازدید از واحد واکسیناسیون بیمارستان افضلی پور کرمان
بازدید از واحد واکسیناسیون بیمارستان افضلی پور کرمان
جلسه آموزش به خانواده های بیماران pku در درمانگاه اطفال مرکز برگزار شد.
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۰ ارديبهشت
جلسه آموزش به خانواده های بیماران pku در درمانگاه اطفال مرکز برگزار شد.
جلسه آموزش به خانواده های بیماران pku  در درمانگاه اطفال مرکز برگزار شد.
مراسم بازنشستگی خانم عفت محمدی در آزمایشگاه برگزار شد.
۱۳۹۸ دوشنبه ۹ ارديبهشت
مراسم بازنشستگی خانم عفت محمدی در آزمایشگاه برگزار شد.
مراسم بازنشستگی خانم عفت محمدی در آزمایشگاه برگزار شد.
پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری
۱۳۹۸ دوشنبه ۹ ارديبهشت
پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری
پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری
جلسه سرپرستاران با مسئول کارگزینی مرکز امروز در دفتر پرستاری برگزارشد.
۱۳۹۸ يکشنبه ۸ ارديبهشت
جلسه سرپرستاران با مسئول کارگزینی مرکز امروز در دفتر پرستاری برگزارشد.
جلسه سرپرستاران با مسئول کارگزینی مرکز امروز در دفتر پرستاری برگزارشد.
مراسم تودیع ومعارفه مدیر امور مالی مرکز با حضور مدیر امور مالی دانشگاه برگزار شد.
۱۳۹۸ يکشنبه ۸ ارديبهشت
مراسم تودیع ومعارفه مدیر امور مالی مرکز با حضور مدیر امور مالی دانشگاه برگزار شد.
مراسم تودیع ومعارفه مدیر امور مالی مرکز با حضور مدیر امور مالی دانشگاه برگزار شد.
برگزاری دوره آموزشی کنترل خشم در سالن اجتماعات مرکز
۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت
برگزاری دوره آموزشی کنترل خشم در سالن اجتماعات مرکز
برگزاری دوره آموزشی کنترل خشم در سالن اجتماعات مرکز