۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
برگزاری کلاس آموزشی رفتار با کودک
۱۳۹۸ شنبه ۲۶ مرداد
کلاس آموزشی رفتار با کودک در روز شنبه 26 مردادماه در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی افضلی پور برگزار شد.
برگزاری کلاس آموزشی رفتار با کودک
دوره آموزشی بررسی چالش های تغذیه با شیر مادر در سه روز متوالی در بیمارستان افضلی پور برگزارشد.
۱۳۹۸ شنبه ۲۶ مرداد
دوره آموزشی بررسی چالش های تغذیه با شیر مادر در سه روز متوالی در بیمارستان افضلی پور برگزارشد.
دوره آموزشی بررسی چالش های تغذیه با شیر مادر در سه روز متوالی در بیمارستان افضلی پور برگزارشد.
برگزاری سمینار تغذیه باشیرمادر
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۴ مرداد
سمینار تغذیه با شیرمادر در سالن اجتماعات مرکز برگزارشد.
برگزاری سمینار تغذیه باشیرمادر
برگزاری دوره آموزشی اعتباربخشی
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۷ مرداد
دوره آموزشی اعتباربخشی در روز پنج شنبه 17 مردادماه در سالن اجتماعات مرکز برگزارشد.
برگزاری دوره آموزشی اعتباربخشی
سیزدهمین دوره آموزش آنلاین کنترل دیابت در بیمارستان افضلی پور
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۶ مرداد
دوره آموزش آنلاین کنترل دیابت باهمکاری انجمن دیابت گابریک در سه جلسه آموزشی در روز های 14،12و16 مردادماه در بیمارستان افضلی پوربرگزارشد.
سیزدهمین دوره آموزش آنلاین کنترل دیابت در بیمارستان افضلی پور
استقرار تیم ترویج تغذیه با شیر مادر در مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۶ مرداد
به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر تیم ترویج تغذیه با شیر مادر در روز چهارشنبه 16 مردادماه در سالن اصلی بیمارستان مستقر شد.
استقرار تیم ترویج تغذیه با شیر مادر در مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
برگزاری دوره آموزشی تب کریمه کنگو
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ مرداد
دوره آموزشی تب کریمه کنگو ویژه کلیه کارکنان در سالن اجتماعات مرکز برگزارشد.
برگزاری دوره آموزشی تب کریمه کنگو
برگزاری دوره آموزشی تشخیص های پرستاری ناندا
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۵ مرداد
دوره آموزشی تشخیص های پرستاری ناندا در سالن پرستاری برگزارشد.
برگزاری دوره آموزشی تشخیص های پرستاری ناندا
نشست اعضاء هیات علمی گروه پوست
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۴ مرداد
نشست اعضاء هیات علمی گروه پوست با حضور دکتر محمدی مدیر گروه برگزارشد.
نشست اعضاء هیات علمی گروه پوست
بازدید تیم ارزیابی اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۴ مرداد
در راستای ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی بازدید اعتبار بخشی در تاریخ 13 مردادماه 98 با حضور تیم ارزیابی آموزشی وزارت بهداشت انجام گردید.
بازدید تیم ارزیابی اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور