۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
جشن مهرورزی ویژه بیماران فنیل کتنوری تحت درمان مرکز آموزشی درمانی افضلی پور درسالن دانشجو این مرکز ب...
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۳ اسفند
جشن مهرورزی ویژه بیماران فنیل کتنوری تحت درمان مرکز آموزشی درمانی افضلی پور درسالن دانشجو این مرکز برگزار شد.
جشن مهرورزی ویژه بیماران فنیل کتنوری تحت درمان مرکز آموزشی درمانی افضلی پور درسالن دانشجو این مرکز برگزار شد.
مراسم درختکاری در محوطه بیمارستان برگزار شد.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۲ اسفند
مراسم درختکاری در محوطه بیمارستان برگزار شد.
مراسم درختکاری در محوطه بیمارستان برگزار شد.
تقدیر مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی از خانم مددی مسئول فناوری و اطلاعات سلامت بیمارستان
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ اسفند
تقدیر مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی از خانم مددی مسئول فناوری و اطلاعات سلامت بیمارستان
تقدیر مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی از خانم مددی مسئول فناوری و اطلاعات سلامت بیمارستان
دوره آموزشی امنیت درHISدر سالن کنفرانس مرکز برگزار شد.
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ اسفند
دوره آموزشی امنیت درHISدر سالن کنفرانس مرکز برگزار شد.
دوره آموزشی امنیت درHISدر سالن کنفرانس  مرکز برگزار شد.
گرامیداشت روز جهانی رژیم درمانگر
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند
گرامیداشت روز جهانی رژیم درمانگر
گرامیداشت روز جهانی رژیم درمانگر
انتصاب آقای دکتر پوریا سلاجقه به عنوان معاون درمان مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۹ اسفند
انتصاب آقای دکتر پوریا سلاجقه به عنوان معاون درمان مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
انتصاب آقای دکتر پوریا سلاجقه به عنوان معاون درمان مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
بازدید تیم ارزیابی اعتباربخشی از مرکز
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند
بازدید تیم ارزیابی اعتباربخشی از مرکز
بازدید تیم ارزیابی اعتباربخشی از مرکز
دوره آموزشی مدیریت تدارکات برگزارشد.
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۳ اسفند
دوره آموزشی مدیریت تدارکات برگزارشد.
دوره آموزشی مدیریت تدارکات برگزارشد.
برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب در سالن اصلی بیمارستان
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۲ اسفند
برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب در سالن اصلی بیمارستان
برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب در سالن اصلی بیمارستان
گرامیداشت روز زن در بیمارستان
۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ اسفند
گرامیداشت روز زن در بیمارستان
گرامیداشت روز زن در بیمارستان