۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
 آدرس :

بزرگراه امام خمینی ( ره )، جنب دانشگاه شهید باهنر، مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

 تلفن :

31328000

فکس : 

 ۳۳۲۵۷۷۷۰

 وب سایت 

http://www.kmu.ac.ir/fa/ah

کد پستی  

۷۶۱۶۹۱۳۹۱۱ 

 

  لینک ما در نقشه گوگل ارث