۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير
 دکتر مجید دهقانی
مدرک تحصیلی: پزشک عمومی
پست الکترونیک: mdehghani@kmu.ac.ir