۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد

  اهداف و خط مشی 

 

- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

 

- گردآوری مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی- تخصصی و مرجع در زمینه های فعالیت دانشگاه / دانشکده و ارتقای سطح کمی و کیفی آن در جهت پاسخگویی هر چه بیشتر به نیاز مراجعان .

 

- گرد آوری و سازماندهی مجموعه از کتب ، نشریات ادواری ، مواد دیداری و شنیداری ، دیسکت های کامپیوتری ، پایان نامه ها و سایر مواد و منابع مورد نیاز برنامه های آموزشی ، طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان .

 

- گردآوری و سازماندهی مجموعه ای از منابع مرجع و کتابشناختی عمومی و تخصصی .

 

- سازماندهی مؤثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن .