۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۱۵ تير    تعداد بازدید : 216

امانت

 

مقررات امانت :

 

کتابخانه این مرکز به تمامی دانشجویان پزشکی بالینی (stager) طیق معرفی نامه آموزش کل دانشگاه ، همچنین کلیه رزیدنت ها ، اساتید محترم و پرسنل مرکز خدمات ارائه می کند . به دلیل کمبود منابع پیراپزشکی امانت این مواد نیز به صورت محدود به دانشجویان این رشته ها انجام می شود .

 

 

آيين نامه امانت:

جهت بهره وري بهينه از خدمات اين بخش، توجه اعضاي محترم را به نكات ذيل معطوف مي دارد

 : • نحوه تنظيم و استقرار كتابهاي داخل قفسه بر اساس نظام رده بندي NLM مي باشد مخزن كتابخانه بصورت قفسه باز اداره مي گردد

. • به منظور بازيابي كتابهاي مورد نظر ضمن مراجعه به كتابخانه و دريافت مشخصات كتاب از بخش جستجوي اطلاعات، مي توانيد كتاب مورد نظرتان را پيدا نماييد .

. • بعد از انتخاب كتاب مورد نياز، به متصدي امانت مراجعه نماييد و پس از انجام مراحل ثبت آن را دريافت كنيد .

 اگر كتاب مورد نظر شما موجود نيست، حتما آن را در ليست سفارش ثبت كنيد تا در اسرع وقت تهيه گردد .

-  كتاب فقط به صاحب كارت امانت داده مي شود .

 چنانچه مدركي بيش از يك متقاضي داشته باشد كتابدار بخش امانت ميتواند مدت امانت را كاهش دهد .

• امانت گيرنده مي تواند مدت امانت را با اطلاع كتابدار مسئول بخش امانت تمديد نمايد، مشروط بر اين كه ديگري متقاضي آن مدرك نباشد .

 • چنانچه امانت گيرنده، مدركي را گم نمايد، بايد اصل همان مدرك را تهيه کند

. • از دانشجويان تقاضا مي گردد از خط كشيدن و رنگي نمودن خطوط كتاب و جدا كردن صفحات و پاره كردن عكسهاي مندرج در كتاب هاي امانت گرفته شده جدا خودداري نمايند در صورت مشاهده طبق آئين نامه دانشگاهي اقدام خواهد شد .

• به منظور فراهم كردن امكان استفاده ساير افراد از منابع كتابخانه مدت و تعداد امانت در مورد كتب اصلي (original) و تخصصي جديد هر رشته و همچنين كتب مرجع ( References) بر حسب صلاحديد مسئول كتابخانه تعيين مي شود

 •حداكثر تعداد كتابهاي امانتي براي دانشجويان 5 نسخه و براي اعضاي هيات علمي 10 نسخه ميباشد .

• مدت زمان امانت كتاب 14 روز مي باشد. بديهي است در صورت لزوم با در نظر گرفتن شرايط، اين مدت تا 3 بار قابل تمديد است .

• درصورت تاخير در بازگشت كتاب براي هر روز ديركرد بمدت 15 روز فرد مذكور غير فعال ميگردد..

 

شرایط عضویت:

کتابخانه این مرکز به تمامی دانشجویان پزشکی بالینی طبق معرفی نامه آموزش کل دانشگاه،

همچنین کلیه رزیدنتها ، اساتید محترم و پرسنل مرکز خدمات ارائه میکند . به دلیل کمبود منابع پیراپزشکی امانت این مواد نیز به صورت محدود به دانشجویان این رشته ها انجام می شود.

مدارک لازم جهت عضویت :

یک قطعه عکس، ارائه کارت دانشجویی، معرفی نامه برای همکاران