۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ خرداد

شیوه درخواست مقاله :

1-      مراجعه حضوری به کتابخانه و اعلام اطلاعات مربوط به مقاله مورد نظر و دانلود و پرینت آن و یا ارسال درخواست به آدرس ایمیل afzalipourlib@gmail.com

2-      ورود به لینک منابع الکترونیکی اشتراکی دانشگاه علوم پزشکی در محیط دانشگاه و یا از طریق VPN در خارج از محیط دانشگاه و دانلود مقالات مورد نظر

             3-       ارسال اطلاعات مقاله مورد نظربه ایمیل libdelivery@kmu.ac.ir در مورد مقالات غیر اشتراکی جهت خرید آنها