۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ خرداد

امانت :

مهمترین خدمات این بخش عبارتند از : امانت دادن منابع ، بررسی و پیگیری برگشت منابع ، اعمال مقررات دیرکرد ، بررسی مخازن به منظور قفسه خوانی و وجین کردن مجموعه کتابخانه

 

 کتب مرجع :

 برای کتب لاتین (Ref  و یاR ) علامت

علامت (م) برای کتب فارسی

کتابهای این بخش به صورت محدود و طبق مقررات کتابخانه امانت داده می شوند.

 

نشریات:

این بخش در قسمت ورودی کتابخانه قرار گرفته و شامل نشریات چاپی ارسالی از کتابخانه مرکزی دانشگاه و یا سایر موسسات علمی، آموزشی و پژوهشی می باشد.

 

سالن مطالعه:

این قسمت در کنار کتابخانه واقع بوده و ظرفیت 40 نفر دانشجو را دارد و به صورت 24 ساعته باز می باشد.