۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
کلینیک اطفال
روزهای هفته پزشکان تخصص
شنبه دکتر سبزواری فوق تخصص نوزادان
یکشنبه دکترموسوی فوق تخصص نوزادان
دکتر جعفری فوق تخصص عفونی
دوشنبه دکتر جمالی فوق تخصص نوزادان
سه شنبه دکتر داعی متخصص کودکان
چهارشنبه دکتر جعفری فوق تخصص عفونی
کلینیک داخلی
روزهای هفته پزشکان تخصص
شنبه

دکترصراف زاده

 

 متخصص عفونی

 

یکشنبه

دکتر قاسم زاده

 

 

دکترجمالی زاده  
دوشنبه دکتر بوریازاده متخصص عفونی
دکترپورامیری  
سه شنبه دکتر ترابیان متخصص داخلی
دکتر قاسم زاده  
چهارشنبه دکتر یوسفی متخصص عفونی
دکتر سلاجقه متخصص عفونی
کلینیک جراحی
روزهای هفته پزشکان تخصص
شنبه دکتر ابراهیمی  
یکشنبه دکتر ابراهیمی  
سه شنبه دکترابراهیمی  
کلینیک زنان
روزهای هفته پزشکان تخصص
شنبه

دکترصحبتی

فوق تخصص اختلالات کف و لگن

یکشنبه

دکتر هنرور

فلوشیپ آنکولوژی

دوشنبه

دکترترابی نژاد

متخصص زنان و زایمان

سه شنبه دکتر هنرور فلوشیپ آنکولوژی
چهارشنبه

دکتر امیری

 

متخصص زنان و زایمان

 

 

متخصص زنان و زایمان