۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

رییس اورژانس پیش بیمارستانی کرمان، اسامی نفرات برتر حوزه قطب جنوبشرق کشور برای شرکت در المپیاد نهایی علمی-مهارتی فوریت های پزشکی کشور را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی کرمان، دکتر صابری در این رابطه افزود: آزمون انتخابی برای شرکت در مرحله نهایی المپیاد علمی-مهارتی فوریت های پزشکی کشور طی 2 روز در 13 و 14 مرداد ماه  به میزبانی کرمان بین افراد انتخابی از فوریت های پزشکی دانشگاهای قطب جنوبشرق برگزار و " محمد صادق امیری گوشکی" بیشترین امتیاز در  این المپیاد را کسب کرده است و به ترتیب اسامی نفرات برتر به شرح ذیل است.

 

1.محمد صادق امیری گوشکی از کرمان

2.مجتبی سلیمی از رفسنجان
3.حمید زید آبادی از رفسنجان
4.محمد جواد مسعودی از کرمان
5.ابوالفضل کاظمی از کرمان
6.احسان نجفی نژاد از کرمان
7.محمد امیری شمسی از سیرجان
8.مهدی عسکری از کرمان
9.عبدالخالق میرزایی از ایرانشهر
10.امین حسن زاده از کرمان
 

دکتر صابری گفت: این آزمون شامل 4 مرحله علمی، آمادگی جسمانی، عملی و مهارتی فنی بود که افراد اعلام شده در شهریور ماه سال جاری در تهران با نفرات برتر از سایر قطب های کشور به رقابت خواهند پرداخت.

  

مرحله نهایی المیپاد علمی-مهارتی فوریت های پزشکی کشور، شهریورماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

IMG_6687
IMG_6688
IMG_6690
IMG_6692
IMG_6693
IMG_6695
IMG_6696
IMG_6697
IMG_6698
IMG_6700
IMG_6701
IMG_6702
IMG_6703
IMG_6704
IMG_6705
IMG_6707
IMG_6708
IMG_6709
IMG_6710
IMG_6711
IMG_6715
IMG_6716
IMG_6719
IMG_6720
IMG_6721
IMG_6722
IMG_6723
IMG_6724
IMG_6725
IMG_6726
IMG_6727
IMG_6728
IMG_6729
IMG_6730
IMG_6731
IMG_6732
IMG_6733
IMG_6735
IMG_6738
IMG_6742
IMG_6744
IMG_6748
IMG_6749
IMG_6750
IMG_6751
IMG_6753
IMG_6754
IMG_6758
IMG_6761
IMG_6763
IMG_6765
IMG_6766
IMG_6767
IMG_6768
IMG_6770
IMG_6771
IMG_6774
IMG_6776
IMG_6777
IMG_6779
IMG_6780
IMG_6781
IMG_6782
IMG_6783
IMG_6785
IMG_6788
IMG_6789
IMG_6790
IMG_6791
IMG_6792
IMG_6793
IMG_6795
IMG_6797
IMG_6798
IMG_6799
IMG_6803
IMG_6805
IMG_6806
IMG_6807
IMG_6809
IMG_6810
IMG_6811
IMG_6817
IMG_6818
IMG_6819
IMG_6820
IMG_6821
IMG_6822
IMG_6824
IMG_6825
IMG_6827
IMG_6828
IMG_6830
IMG_6834
IMG_6836
IMG_6838
IMG_6840
IMG_6843
IMG_6845
IMG_6847
IMG_6849
IMG_6850
IMG_6851
IMG_6852
IMG_6853
IMG_6856
IMG_6859
IMG_6862
IMG_6864
IMG_6866
IMG_6871
IMG_6831