۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر

برگزاری ویدئو کنفرانس جهت مانور بسیج سلامت نوروزی واحد بهداشت محیط و در ادامه اهداء تقدیرنامه توسط جناب اقای دکتر سلطانی نژاد ریاست محترم مرکز بهداشت و معاون فنی محترم(آقای مهندس رضایی) به همکاران عزیز واحد بهداشت محیط و حرفه ای ، بازدید از صنوف .