۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

قابل توجه قبول شدگان آزمون کتبی دبیرستان بهیاری بافت مورخ 5/5/96

 با در دست داشتن اصل مدارک ثبت نامی جهت مصاحبه در تاریخ های 29 و 30 مردادماه 1396 ساعت 9 صبح به آموزش کل دانشگاه واقع در ابتدای هفت باغ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان-  ساختمان جنب بانک رفاه ، آموزش کل مراجعه نمایند.

مدارک ثبت نامی:    

1-     فرم درخواست تكميل شده

2-     اصل مدرك تحصيلي پایه نهم

3-     يكبرگ فتوكپي شناسنامه ( چنانچه توضیحاتی در صفحات دیگر شناسنامه درج شده باشد، ارائه فتوکپی از آن صفحات نیز ضروری است).

4-     4 قطعه عکس 4×3 تمام رخ

5-     رسيد فيش بانكي

6-      گواهي حسن اخلاق با درج نمره انضباط

7-      فرم  هدايت تحصيلي

8-     یک عدد پوشه

 

 

تذکر مهم:  طبق آگهی فراخوان منتشر شده مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق شرایط و ضوابط اعلام شده در متن آگهی بر عهده شخص داوطلب بوده و چنانچه خلاف اطلاعات اظهار شده داوطلبان محرز گردید، افراد مشمول از انجام مراحل مصاحبه محروم می باشند.