۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد
در این اردوی جهادی، حمزه جواران فرماندار، سرهنگ کردی فرماندهی بسیج ناحیه مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر مسئولین شهرستان حضور داشتند.چهار تیم درمانی اعزامی اقدام به ویزیت و توزیع داروی رایگان  به حدود 500نفر از بیماران نمودند و مراجعه کنندگانی که نیاز به اقدامات تخصصی تر و انجام آزمایشات بیشتر داشتند به کلینیک تخصصی خاتم الانبیا (ص) معرفی شدند.در راستای این برنامه، رضائی کارشناس مرکز بهداشت تعداد 10نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی و 20مورد سنجش آب آشامیدنی را مورد ارزیابی قرار داد.مدیر شبکه بهداشت درمان و رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان نیز در قالب تیم های پزشکی در این منطقه محروم حضور داشتند.دکتر عبادی دبیر ستاد صیانت و حقوق شهروندی دانشگاه با حضور در منطقه از تیم های درمانی و بهداشتی شرکت کننده در این طرح تشکر کرد.
فرماندار شهرستان در سخنانی نقش بسیج جامعه پزشکی در شهرستان را ارج نهاد.سرهنگ کردی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران نیز از مدیریت شبکه بهداشت درمان و از همکاری منسجم تیم های درمانی و بهداشتی تقدیر و تشکر کرد.