۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر

فرحبخش طهماسبی

سمت:مسئول واحد حراست شبکه بهداشت و درمان

مدرک تحصیلی:دیپلم