۱۳۹۷ چهارشنبه ۴ مهر

فیروز گیلانی

سمت: رئیس اداره امور اداری شبکه بهداشت و درمان

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت