۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر

فیروز گیلانی

سمت: رئیس اداره امور اداری شبکه بهداشت و درمان

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت