۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر

شهین یزدانپناه

سمت:مسئول واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان

تحصیلات:فوق لیسانس مطالعات زنان