۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ بهمن

جلسه ارزيابي عملكرد طرح کشوری بسته اقدام جامعه طرح پيشگام سلامت رواني اجتماعي در شهرستان بردسیر:

 در راستای اجرای طرح کشوری سلامت روان دیروز یکشنبه مورخ 9 بهمن 96 جلسه ارزيابي عملكرد بسته اقدام جامعه طرح پيشگام سلامت رواني اجتماعي درمحل فرمانداری شهرستان بردسیربا حضور آقاي دكتر دماري معاون مرکز تحقیقات سلامت وزارت بهداشت و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و هیئت همراه و جمعی از مسئولین شهرستانی و استانی تشکیل و به بررسی روند اجرای آن پرداخته شد.

در ابتداي این جلسه آقاي وفايي ضمن خير مقدم به مدعوین محترم بر اهمیت این طرح کشوری و لزوم مشارکت هر چه بیشتر ادارات ذیربط در اجرای آن تأکید کردند.  در ادامه برنامه ها آقاي برهاني مدیر شبکه و مرکز بهداشت در ارتباط با طرح تحول سلامت رواني اجتماعي در بسته پايه و بسته تخصصي گزارشی از وضعیت اجرای این طرح ارائه نمودند.

در ادامه آقاي دكتر دماري ضمن تشریح روند اجرای طرح کشوری فوق در سطح ملی به تلاش جهت دسترسی افراد نیازمند خدمات سلامت روان به این خدمات و از بین بردن قبح و انگ اجتماعی جهت دریافت کنندگان این خدمات تأکید و از نحوه اجرا و پیشرفت این برنامه در شهرستان بردسیر ابراز رضایت کردند.

همچنین در ادامه آقاي بهرام نژاد مسئول دفتر سلامت رواني اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي كرمان به ارائه گزارشی از پیشرفت اجرای این طرح بر اساس برنامه عملیاتی و مشکلات پیش روی پرداختند. در ادامه برنامه ها با تشکیل جلسه خانه مشاركت مردمي و جلسه ستاد خوداتكايي با حضوراعضا مربوطه به بررسی و ارائه راهکار لازم در زمینه حل و فصل مشکلات مربوط به فقر، بیکاری و کارفرمایان ورشکسته که زمینه ساز ایجاد مشکلات وتهدید سلامت روان جامعه است پرداخته شد.