۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ بهمن

بخش های بیمارستان قائم(عج) بردسیر

 

بخش اورژانس :

این بخش  دارای600 متر مربع مساحت و 11 تخت فعال می باشد.

بخش اورژانس اين مركز روزانه 200-250 بيمار سرپايي و حدود 25-20 بيمار بستري پذيرش مي كند تمام بيماران بستري بعد از ويزيت پزشك عمومي توسط پزشک مقيم ويزيت مي شوند در صورت نياز مشاوره تخصصي بيمار انجام و به بخشهاي مورد نظر ارجاع داده مي شود در صورت نياز به خدمات بيشتر بعد از هماهنگي با ستاد هدايت بيمار اعزام مي گردد.

بخش دیالیز :

این بخش دارای 100 متر مربع مساحت و 3 تخت فعال می باشد.

بخش دياليز در سال 1388 راه اندازي شد و با داشتن كادر درماني مجرب خدمات به بيماران ارائه مي گردد .

بخش اطفال و نوزادان  :

بخش اطفال با 350 متر مربع مساحت دارای 10 تخت فعال و بخش نوزادان با 150 متر مربع مساحت دارای 6 تخت فعال می باشد كه با حضور دو متخصص اطفال و پرسنل  ورزيده خدمات مربوط به بيماران ارائه مي گردد.

بخش داخلی :

این بخش دارای 472 متر مربع مساحت و 24 تخت فعال می باشد . که با دو متخصص داخلی و پرسنل مجرب خدمات ارائه می گردد.

بخش مراقبتهای ویژه ccu :

این بخش 250 متر مربع مساحت و 4 تخت فعال دارد . اين بخش در سال 1385 راه اندازي شده است كه متخصصين داخلي بيماران را پذيرش و بستري مي كنند و مشاوره قلب بيماران در ايام هفته توسط متخصصين قلب انجام مي شود كادر درماني مجرب اين واحد ، خدمات مورد نياز را به بيماران ارائه مي دهند .

بخش جراحی و زنان :

بخش جراحی عمومی دارای 300 متر مربع مساحت و 8 تخت فعال و بخش زنان و زایمان 690 متر مربع مساحت دارای 12 تخت فعال می باشد. كه متخصص زنان و متخصص  جراحی بيماران را پذيرش و بستري مي كنند ارائه خدمات به بيماران زنان كه شامل سزارين – زايمان طبيعي –كورتاژ- و بيماريهاي زنان و اعمال جراحي می گردد..

بخش اعصاب و روان :

این بخش 200 متر مربع مساحت دارای 10 تخت فعال می باشد. كه در دي ماه 94 راه اندازي شده است كه با حضور متخصص اعصاب و روان و پرسنل مجرب خدمات به بيماران ارائه مي گردد.

بخش زایشگاه :

اين واحد داراي 2 اتاق LDRو يك اتاق پره اكلامسي و يك اتاق ايزوله با حضور متخصص زنان و پرسنل مامايي خدمات به بيماران ارائه مي گردد.

 بخش اتاق عمل :

داراي 2 اتاق عمل فعال است كه يك اتاق عمل جهت عمل هاي زنان و يك اتاق عمل جهت عملهاي جراحي و ارتوپد در نظر گرفته شده است كه با حضور متخصص بيهوشي و متخصصين مربوطه و كادر درماني مجرب خدمات به بيماران ارائه مي گردد.در ضمن اتاق عمل سوم در شرف راه اندازی می باشد .