۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر

تاریخچه بیمارستان

    در دي ماه 1369 ، عمليات احداث بيمارستان 96 تختخوابي شهرستان بردسير واقع در   استان كرمان بر اساس نقشه هاي شركت خانه سازي ايران با نظارت مهندسين مشاور حفكن و توسط شركت ساختماني به آوران آغاز گرديده تا سال 1372 كه از سوي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي هنظارت پروژه به مهندسين مشاور پارساز واگذار گرديد . فونداسيونها ، اسكلت بتوني و قسمتي از ديوار چيني ساختمان اصلي احداث گرديد .


در اواخر سال 1379 از سوي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي شركت نيروز بعنوان پيمانكار ساختماني و تأسيساتي تعيين گرديد و از آن تاريخ تا كنون اين شركت مشغول بكار مي باشد .

بيمارستان قائم (عج) شهرستان بردسير در تاريخ 25/7/1383 به بهره برداري رسيد.