۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير

شرح وظایف

 

-سرپرستی امورفنی و اداری مرکزآموزش و بازآموزی

-مشارکت و نظارت در انتخاب و نحوه پذیرش دانش آموز

-برنامه ریزی آموزشی با همکاری مربیان در هرپایه آموزشی و نظارت براجرای آنها

-مشارکت در آموزشهای نظری،عملی،کارآموزی و کارورزی

-فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظیو عملی به همکاری مرکز بهداشت شهرستان

-تشکیل شورای مربیان و تنظیم برنامه های مدون برای برگزاری جلسات آن

-ارزشیابی مستمر برنامه های آموزشی و بازآموزی

 

 

ایران جهاندیده

سمت

کارشناس مسئول آموزش و بازآموزی

مدرک تحصیلی

لیسانس