۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ اسفند

شرح وظایف

 

-سرپرستی امورفنی و اداری مرکزآموزش و بازآموزی

 

-مشارکت و نظارت در انتخاب و نحوه پذیرش دانش آموز

 

-برنامه ریزی آموزشی با همکاری مربیان در هرپایه آموزشی و نظارت براجرای آنها

 

-مشارکت در آموزشهای نظری،عملی،کارآموزی و کارورزی

 

-فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظیو عملی به همکاری مرکز بهداشت شهرستان

 

-تشکیل شورای مربیان و تنظیم برنامه های مدون برای برگزاری جلسات آن

 

-ارزشیابی مستمر برنامه های آموزشی و بازآموزی

 

 

ایران جهاندیده

سمت

کارشناس مسئول آموزش و بازآموزی

مدرک تحصیلی

لیسانس