۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي

شرح وظایف کارشناس آزمایشگاه

- تعیین خط مشی و تنظیم برنامه های تحقیقاتی ،مطالعاتی آزمایشگاهی و تقسیم وظایف و نظارت بر انجام آنها و همچنین سرپرستی و هماهنگی فعالیتهای مربوطه

-انجام و نظارت بر آزمایشهایی شامل شمارش گلبولی ،زمان سیلان انجام آزمایشات التور و سایر آزمایشات مربوط به آزمایشگاه

-انجام اقدامات کنترلی از قبیل رسم نمودارهای بیوشیمی ،کنترل آنتی ژنهای سرولوژی و گروه خون و تهیه کیتهای آزمایشگاهی

-انجام اهنمائیهای لازم به کارشناسان و سایر کارکنان تحت نظر در انجام وظایف مربوط و هماهنگ کردن فعالیتهای آنان و نیز نظارت بر استفاده صحیح از روشها و دستگاههای مورد استفاده

-انجام آزمایش مدد بر روی نمونه های مشکوک در صورت لزوم

-تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف موحوله و ارائه به مسئولان

 

شرح وظایف کاردان و تکنیسین آزمایشگاه

 

-همکاری با کارشناس آزمایشگاه در انجام کلیه وظایف مربوط و انجام تمام یا قسمتی از وظایف آنان حسب ارجاع

-انجام آزمایش و نگهداری سوابق مربوط

-همکاری با کارشناسان مربوط در تنظیم مقالات علمی و بررسی کارهای انجام شده

-انجام آزمایشات محدود در موارد مشکوک در صورت نیاز

-مشارکت در برنامه های اپیدمیولوژی و سایر امور بهداشتی

-بررسی و تنظیم گزارش کارهای جاری آزمایشگاهی و ارائه به مسئولین مربوطه

-انجام نمونه برداریهای مورد آزمایش و اطلاعات ضروری

-نظارت بر کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمائیهای لازم به ایشان در انجام امور محوله

 

 

 

فریده شاه رحمانی
مدرک تحصیلی فوق دیپلم
روزهای کاری یکشنبه- دوشنبه -سه شنبه
ساعات کاری 7:30الی 15:30
آزمایشهای قابل انجام
CBC,diff
ESR
BG&RH
HB
Hct
Plt
FBS
2hpp
GTT
TG
Cholesterol
HDL
LDL
BUN
Cratinin
Uric Acid
SGOT
SGPT
ALK.pH
CRP
RF
RPR
WRIGHT
2ME
Widal
BHCG
U/A
U/C
S/E
S/C
OB