۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ بهمن

آزمایشگاه مرکزی

 

این آزمایشگاه مجهز به دستگاههایsysmex،Auto Analyser،Selectra،Promمی باشد که با پذیرش بیماران ارجاعی از پزشکان،مراجعین کارت

بهداشتی، مراجعین متقاضی ازدواج، زنان باردار، متقاضیان طب کار، مراجعین روستائی، مراجعین نظام خود مراقبتی، افراد مشکوک به مالاریا،

التور و سل و.... در سطح شهرستان مشغول به فعالیت می باشد.

 

شرح وظایف کارشناس آزمایشگاه

 

- تعیین خط مشی و تنظیم برنامه های تحقیقاتی ،مطالعاتی آزمایشگاهی و تقسیم وظایف و نظارت بر انجام آنها و همچنین سرپرستی و هماهنگی فعالیتهای مربوطه

-انجام و نظارت بر آزمایشهایی شامل شمارش گلبولی ،زمان سیلان انجام آزمایشات التور و سایر آزمایشات مربوط به آزمایشگاه

-انجام اقدامات کنترلی از قبیل رسم نمودارهای بیوشیمی ،کنترل آنتی ژنهای سرولوژی و گروه خون و تهیه کیتهای آزمایشگاهی

-انجام اهنمائیهای لازم به کارشناسان و سایر کارکنان تحت نظر در انجام وظایف مربوط و هماهنگ کردن فعالیتهای آنان و نیز نظارت بر استفاده صحیح از روشها و دستگاههای مورد استفاده

-انجام آزمایش مدد بر روی نمونه های مشکوک در صورت لزوم

تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف موحوله و ارائه به مسئولان

 

شرح وظایف کاردان و تکنیسین آزمایشگاه

 

-همکاری با کارشناس آزمایشگاه در انجام کلیه وظایف مربوط و انجام تمام یا قسمتی از وظایف آنان حسب ارجاع

-انجام آزمایش و نگهداری سوابق مربوط

-همکاری با کارشناسان مربوط در تنظیم مقالات علمی و بررسی کارهای انجام شده

-انجام آزمایشات محدود در موارد مشکوک در صورت نیاز

-مشارکت در برنامه های اپیدمیولوژی و سایر امور بهداشتی

-بررسی و تنظیم گزارش کارهای جاری آزمایشگاهی و ارائه به مسئولین مربوطه

-انجام نمونه برداریهای مورد آزمایش و اطلاعات ضروری

-نظارت بر کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمائیهای لازم به ایشان در انجام امور محوله

 

 

مهدیه خسروی
مدرک تحصیلی لیسانس
سمت کارشناس مسئول آزمایشگاه
روزهای کاری همه روز هفته
ساعات کاری 7:30الی 14
آزمایشهای قابل انجام
CBC,diff
ESR
BG&RH
HB
Hct
Plt
FBS
2hpp
GTT
TG
Cholesterol
HDL
LDL
BUN
Cratinin
Uric Acid
SGOT
SGPT
ALK.pH
CRP
RF
RPR
WRIGHT
2ME
Widal
BHCG
U/A
U/C
S/E
S/C
OB