۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی گلزار 

 

مرکزخدمات جامع سلامت شهری-روستایی گلزار در فاصله 60کیلومتری مرکز بهداشت شهرستان بردسیر قرار گرفته است که4013 نفر

جمعیت تحت پوشش پایگاه بهداشت شهری این مرکز و 2781 نفر تحت پوشش سه خانه بهداشت صاحب آباد،چهارطاق،شیرینک،14روستای

قمر و عشایر و تیم سیار  می باشد.واحدهای تزریقات و پانسمان، مامایی، دندانپزشکی، مطب،سوپروایزری منطقه، آزمایشگاه و سایت هاری

از واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در مرکزخدمات جامع سلامت گلزار هستندو داروخانه این مرکز به بخش خصوصی واگذار

گردیده است.

ضمنا" پوشش اینترنت جهت دسترسی به سامانه سیب این مرکز100%، تعداد رایانه های موجود10 عددو تعداد کاربران سامانه سیب13 نفر

میباشد و همچنین جهت دسترسی اینترنت در خانه بهداشت صاحب آباد یک عدد دکل ارتباطی راه اندزی گریده است.

 

 

دکتر مهرناز آقاعباسی

سمت

پزشک اول مرکز خدمات جامع سلامت گلزار

مدرک تحصیلی

دکترای حرفه ای

 

آدرس مرکز:شهر گلزار

تلفن:33550094-034