۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی دشتکار 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری-روستایی دشتکار در فاصله 6کیلومتری مرکز بهداشت شهرستان بردسیر قرار گرفته است که دو خانه بهداشت

حیدرآباد ونارپ و یک پایگاه بهداشتی ضمیمه راتحت پوشش قرار می دهد این مرکز با36 روستای اصلی و قمر و عشایر تحت پوشش دارای

جمعیت 5057 نفر می باشد.واحدهای تزریقات و پانسمان، مامایی، دندانپزشکی، مطب،سوپروایزری منطقه،  از واحدهای ارائه دهنده خدمات

بهداشتی و درمانی در مرکزخدمات جامع سلامت دشتکار هستندو داروخانه این مرکز به بخش خصوصی واگذار گردیده است.

 

ضمنا" پوشش اینترنت جهت دسترسی به سامانه سیب این مرکز100%، تعداد رایانه های موجود 8 عددو تعداد کاربران سامانه سیب 10 نفر

میباشد. 

 

 

دکتر مطهره یوسفی زاده

 

سمت

پزشک مرکز خدمات جامع سلامت دشتکار

مدرک تحصیلی

دکترای حرفه ای

 

آدرس:شهر دشتکار،میدان امام رضا(ع)

تلفن:33552460-034