۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ شهريور

مرکز خدمات جامع سلامت دشتکار در یک نگاه:

مرکز خدمات جامع سلامت شهری-روستایی دشتکار در فاصله 6کیلومتری مرکز بهداشت شهرستان بردسیر قرار گرفته است که دو خانه بهداشت حیدرآباد ونارپ و یک پایگاه بهداشتی ضمیمه راتحت پوشش قرار می دهد این مرکز با36 روستای اصلی و قمر و عشایر تحت پوشش دارای جمعیت 5057 نفر می باشد.واحدهای تزریقات و پانسمان، مامایی، دندانپزشکی، مطب،سوپروایزری منطقه،  از واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در مرکزخدمات جامع سلامت دشتکار هستندو داروخانه این مرکز به بخش خصوصی واگذار گردیده است.

ضمنا" پوشش اینترنت جهت دسترسی به سامانه سیب این مرکز100%، تعداد رایانه های موجود 8 عددو تعداد کاربران سامانه سیب 10 نفر میباشد. 

 

  دکتر مطهره یوسفی زاده
سمت پزشک مرکز خدمات جامع سلامت دشتکار
مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای

 

آدرس:شهر دشتکار،میدان امام رضا(ع)

تلفن:33552460-034