۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سیدالشهدا

 

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سید الشهدا در فاصله یك کیلومتری مرکز بهداشت شهرستان بردسیر قرار گرفته است این مرکز 6 خانه

بهداشت سرملك ،هجین ؛کمال آباد،ماهونك،دستجرد،لایداران و 29 روستای قمر ویك تیم سیار وعشایر دارای 6254 نفر جمعیت می باشد.

واحدهای تزریقات و پانسمان، مامایی، مطب، سوپروایزری منطقه، از واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی درمرکز خدمات جامع

سلامت روستایی سیدالشهدا هستند. داروخانه این مرکز به بخش خصوصی واگذار گردیده است ضمنا پوشش اینترنت جهت دسترسی به

سامانه سیب این مرکز 55%، تعداد یارانه های موجود 50 عدد و تعداد کاربران سامانه سیب 40 نفر می باشدهمچنین جهت دسترسی به

اینترنت در منطقه ماهونک و دستجرد دکل ارتباطی راه اندازی گردیده است. 

 
 
 

 

 

دکتر غلامرضا علیزاده

سمت

مسئول مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سیدالشهدا

مدرک تحصیلی

دکترای حرفه ای

 
آدرس : بردسیرخیابان امام(ره)
تلفن تماس: 33528039