۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۰ شهريور

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سیدالشهدا

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سید الشهدا در فاصله یك کیلومتری مرکز بهداشت شهرستان بردسیر قرار گرفته است این مرکز 6 خانه بهداشت سرملك ،هجین ؛کمال آباد،ماهونك،دستجرد،لایداران و 29 روستای قمر ویك تیم سیار وعشایر دارای 6254 نفر جمعیت می باشد.  واحدهای تزریقات و پانسمان، مامایی،دندانپزشکی،مطب ،سوپروایزری منطقه از واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سیدالشهدا هستند . داروخانه این مرکز به بخش خصوصی واگذار گردیده است ضمنا پوشش اینترنت جهت دسترسی به سامانه سیب این مرکز 055 % ، تعداد رایانه های موجود 05 عدد وتعدادکاربران سامانه سیب 40 نفر می باشد همچنین جهت دسترسی اینترنت در منطقه ماهونك ودستجرد ، یك عدددکل راه اندازی گردیده است.

 
 
 

 

 
  دکتر غلامرضا علیزاده
سمت مسئول مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سیدالشهدا
مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای
 
آدرس : بردسیرخیابان امام(ره)
تلفن تماس: 33528039