۱۳۹۸ دوشنبه ۶ خرداد
فرم ارسال گزارش

بسمه تعالی

باسلام 

این فرم صرفا جهت ارسال گزارش به مدیریت بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد 

نام ونام خانوادگی :
کدملی :
شماره تماس :
متن گزارش :
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *