۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي

بسمه تعالی

باسلام

ضمن عرض تبریک سال نو وبا امید سالی خوب برای شما به منظور خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان ومیهمانان نوروزی مدیریت بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی با مشارکت کلیه کارشناسان ورابطین این مدیریت در ایام نوروز از کلیه واحدهای تابعه دانشگاه من جمله پایگاه های اورژانس جاده ای ,بیمارستانها ومراکز بهداشتی درمانی وستادهای نوروزی بهداشتی درمانی بازدید بعمل ِآورند.