۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
دومین جلسه مشورتی با حضور مشاورین حوزه بانوان و خانواده سراسر کشور

دومین جلسه مشورتی  با حضور مشاورین  حوزه بانوان  و خانواده سراسر کشور

مورخ 20و21 آذر ماه   1397در وزارتخانه

اهداف :

-  تدوین برنامه های عملیاتی به دلیل افزایش شیوع بیماری های غیر واگیر و بروز مشکلات در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان وزارت بهداشت بنابه اقتضائات شغلی و سبک زندگی ناسالم  

- بالا بردن سواد سلامت

- برسی اولوید های سلامت زنان در هر منطقه