۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت
اولین نمایشگاه هنرهای دستی بانوان دانشگاه علوم پزشکی کرمان