۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
اولین نمایشگاه هنرهای دستی بانوان دانشگاه علوم پزشکی کرمان