۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي

 

 

جشنواره غذاهای سنتی استان کرمان
جشنواره غذاهای سنتی استان کرمان
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۱ دي
جشنواره غذاهای سنتی استان کرمان
جشنواره غذاهای سنتی استان کرمان
دومین جلسه مشورتی با حضور مشاورین حوزه بانوان و خانواده سراسر کشور
دومین جلسه مشورتی با حضور مشاورین حوزه بانوان و خانواده سراسر کشور
۱۳۹۷ يکشنبه ۹ دي
دومین جلسه مشورتی با حضور مشاورین حوزه بانوان و خانواده سراسر کشور
دومین جلسه مشورتی  با حضور مشاورین  حوزه بانوان  و خانواده سراسر کشور
دوره آموزشی آنلاین با موضوع نظام آراستگی در منزل
۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
دوره آموزشی آنلاین با موضوع نظام آراستگی در منزل
همایش قلیان واقعه ای تلخ و زیان آور در خانواده
همایش قلیان واقعه ای تلخ و زیان آور در خانواده
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
همایش قلیان واقعه ای تلخ و زیان آور در خانواده
همایش قلیان واقعه ای تلخ و زیان آور در خانواده
اخبار تامین اجتماعی
اخبار تامین اجتماعی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر
اخبار تامین اجتماعی
اخبار تامین اجتماعی
هفته تربیت بدنی
به مناسبت هفته تربت بدنی برگزار شد
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر
به مناسبت هفته تربت بدنی برگزار شد
به مناسبت  هفته تربت بدنی برگزار شد
برگزاری نهمین جلسه کارگروه سلامت بانوان
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۶ مهر
نهمین جلسه کارگروه سلامت بانوان
برگزاری نهمین جلسه کارگروه سلامت بانوان
هفدهمین دوره آموزشی آنلاین با موضوع( سلامت دانش آموزان)
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۱ مهر
هفدهمین دوره آموزشی آنلاین با موضوع( سلامت دانش آموزان)
هفدهمین دوره آموزشی آنلاین با موضوع( سلامت دانش آموزان)