۱۳۹۷ جمعه ۲۶ بهمن

 

 

نام و نام خانوادگی                   مدرک تحصیلی نماینده          واحد شماره تماس عکس توضیحات
خانم عصمت سهرابی کاردانی مرکز بهداشت شهرستان کرمان    
خانم فاطمه اکبری پور کارشناس مرکز بهداشت راور      
خانم سرور درتاج کارشناس مرکز بهداشت  رابر 03442450720  

 

 

خانم معصومه کربلایی رزاده کارشناس مرکز بهداشت شهربابک      
خانم زهرا محمدی کارشناس مرکز بهداشت بردسیر