۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

همزمان با پنجمین روز از هفته سلامت 97/2/5 برگزار شد

با همکاری حوزه بانوان ، مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، معاونت بهداشتی، و جمعیت منادیان سلامت استان کرمان برگزار شد  شرکت کنندگان این برنامه مسیر درب ورودی پردیس تا سالن 9 دی را پیاده روی کردند و ورزش صبحگاهی خود را با پیوستن به اعضای هیات ورزش های همگانی استان کرمان در سالن 9 دی انجام دادند. مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه دکتر" مهدی شفیعی"  نیز در حاشیه برگزاری این برنامه در رابطه با آسیب های اجتماعی سخنرانی کرد. همچنین در رابطه با افزایش آگاهی کارکنان و دانشجویان از بیماری ایدز و راههای پیشگیری از این بیماری سخنرانی کرد.

  برنامه صبحگاهی کارکنان و دانشجویان دانشگاه با قرعه کشی و اهدای هدیه به پایان رسید

 

*کوهپیمایی عمومی

کوهپیمایی عمومی دانشجویان (دختر)و بانوان کارمند در هفته سلامت  96 با شعار زندگی سالم با نشاط و امید  تاریخ  1 اردیبهشت

نماینده بانوان معاونت دانشجویی فرهنگی