۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور

 

 

کسب مقام اول مسابقات والیبال  کارکنان دولت  در سال 97 توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان  

 

 

 

 

کسب مقام اول مسابقات والیبال کشوری  کارکنان دولت  در سال 97 توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان  

 

 

اسامی تیم :

خانم مهدیه مددی   خانم زهرا اسفندیاری - خانم لادن رضازاده – خاانم مژده صادقزاده – خانم نگین میرزایی – خانم همتا رضا نسب – خانم حبیبه شیخ شعاعی – خانم مهرانگیز اخگر – خانم رقیه رضایی-فاطمه اسدپور-

 


 

 

کسب مقام اول تا سوم مسابقات والیبال داخلی علوم پزشکی

به ترتیب مقام اول  توسط بیمارستان باهنر-    مقام دوم بیمارستان شفا –    مقام سوم مرکز بهداشت