۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور

 

نام و نام خانوادگیمحمد اعظمی

http://kmu.ac.ir/Images/UserFiles/3100/image/1248910.jpg

سمت : مدیر امور آموزشی

تحصیلات : دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

 

Curriculum Vitae

 

 

تلفن: ۰۳۴-۳۱۳۳۶۰۶۳

 

 

فکس: ۰۳۴-۳۱۳۳۶۰۶۵