۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
اطلاعیه
۱۳۹۸ يکشنبه ۲ تير
اطلاعیه مهم در خصوص سامانه ستاد الکترونیکی
اصلاحیه مربوط به مناقصه امور اجر، نظارت ونگهداری تجهیزات وخدمات رایانه ای
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت
شرایط شرکت کنندگان در مناقصه
اصلاحیه مربوط به مناقصه امور اجر، نظارت ونگهداری تجهیزات وخدمات رایانه ای
اصلاحیه مربوط به مناقصات امور تاسیسات
۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين
واگذاری امور تاسیسات مرکز آموزش درمانی شهید بهشتی و شبکه رابر
اصلاحیه مربوط به مناقصات امور تاسیسات
اصلاحیه باستناد نامه شماره 3157-800 مورخ 97/12/13 اورژانس 115
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۴ اسفند
مربوط به مناقصات پایگاههای شهری ، جاده ای و روستایی
اصلاحیه باستناد نامه شماره 3157-800 مورخ 97/12/13 اورژانس 115