۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
تعداد بازدید : 630

مدیریت

مدیریت کلینیک : آقای ابراهیم سوداگرزاده

سمت مدیر داخلی و جانشین ریاست

تلفن تماس : 32531433-034