۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور

خانم دکتر شهیدزاده : متخصص داخلی صبحهای شنبه تا چهارشنبه : از ساعت 9:30 تا 11:30

 

متخصص داخلی خانم دکتر فرانک سلاجقه عصرها : شنبه،یکشنبه وسه شنبه از ساعت 17 تا 19

 

خانم دکتر مهدیه جمالی زاده (متخصص داخلی) : چهارشنبه و پنج شنبه عصر ساعت 17 تا 19

 

متخصص عفونی آقای دکتر مهدی کرمی عصرهای  دوشنبه  از ساعت 17 تا 19