۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
بازدید آقای دکتر میرزایی معاون تحقیقات و فناو...
بازدید هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
بازدید رئیس هیات مدیره انجمن پریودنتولوژی ایر...
بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
افتتاحیه مرکزجامع سلول درمانی و پزشکی بازساخت...
بازدید اقای محسن جلال پور رئیس سابق اتاق بازر...