۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر
بازدید دکتر میرزایی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور
مورخ شنبه ۲۶ /۵ /۹۸بازدید دکتر میرزایی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
بازدید دکتر میرزایی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
بازدید آقای محسن جلال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی و فعال و تحلیل گر اقتصادی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ مرداد
بازدید اقای محسن جلال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی و فعال و تحلیل گر اقتصادی
بازدید آقای محسن جلال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی و فعال و تحلیل گر اقتصادی
بازدید هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۳۹۸ شنبه ۵ مرداد
بازدید هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
بازدید هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
چهارمین جلسه هم اندیشی برای برگزاری چهارمین رویداد استارتاپی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزش...
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۳ تير
برگزاری چهارمین رویداد استارتاپی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
چهارمین جلسه هم اندیشی برای برگزاری چهارمین رویداد استارتاپی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
بازدید رئیس هیات مدیره انجمن پریودنتولوژی ایران
۱۳۹۸ شنبه ۱۵ تير
بازدید رئیس هیات مدیره انجمن پریودنتولوژی ایران
بازدید رئیس هیات مدیره انجمن پریودنتولوژی ایران
دومین جلسه هم اندیشی برای برگزاری چهارمین رویداد استارتاپی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی...
۱۳۹۸ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت
مربوط به دومین جلسه هم اندیشی
دومین جلسه هم اندیشی برای برگزاری چهارمین رویداد استارتاپی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
فراخوان شرکت در انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی « سلول¬های بنیادی و پزشکی بازساختی»
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۲ ارديبهشت
جهت شرکت در انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی « سلول¬های بنیادی و پزشکی بازساختی» و پر کردن فرم به آقای نوابی ساختمان صبا مراجعه فرمایید.
فراخوان شرکت در انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی « سلول¬های بنیادی و پزشکی بازساختی»
اولین جلسه هم اندیشی برای برگزاری چهارمین رویداد استارتاپی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی...
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۲ ارديبهشت
اولین جلسه هم اندیشی برای برگزاری چهارمین رویداد استارتاپی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی چهارشنبه ۱۸/۲/۱۳۹۸ دانشکده پیراپزشکی
اولین جلسه هم اندیشی برای برگزاری چهارمین رویداد استارتاپی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از مرکز جامع سلول درمانی و پزشکی بازساختی
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۶ ارديبهشت
بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مورخ 98/01/19 از مرکز جامع سلول درمانی و پزشکی بازساختی
بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از مرکز جامع سلول درمانی و پزشکی بازساختی
اطلاع رسانی بیستمین کنگره میکروب شناسی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ فروردين
اطلاع رسانی بیستمین کنگره میکروب شناسی
اطلاع رسانی بیستمین کنگره میکروب شناسی