۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
فرایندهای برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۸ شنبه ۲۸ ارديبهشت
فرایندهای برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمان
فرایندهای برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بازدید وزیر بهداشت از غرفه کلان منطقه8
۱۳۹۸ شنبه ۲۸ ارديبهشت
بازدید وزیر بهداشت از غرفه کلان منطقه8
بازدید وزیر بهداشت از غرفه کلان منطقه8
اجرایی سازی بسته های تحول و نوآوری98/1/21
اجرایی سازی بسته های تحول و نوآوری98/1/21
۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت
اجرایی سازی بسته های تحول و نوآوری98/1/21
اجرایی سازی بسته های تحول و نوآوری98/1/21
وبینار
وبینار
۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ بهمن
وبینار
وبینار
ارزیابی درون منطقه ای اقدامات عملیاتی طرح تحول در آموزش دانشگاه علوم پزشکی زابل
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۲ بهمن
ارزیابی درون منطقه ای اقدامات عملیاتی طرح تحول در آموزش دانشگاه علوم پزشکی زابل
ارزیابی درون منطقه ای اقدامات عملیاتی طرح تحول در آموزش دانشگاه علوم پزشکی زابل
خبر ارزیابی
۱۳۹۷ شنبه ۱۳ بهمن
خبرارزیابی
خبر ارزیابی