۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد

/Images/UserFiles/11074/file/%d8%b1%d9%81%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86.docx

ردیف

بسته

نام مسئول بسته

شماره تماس

1

ارتقا نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

آقای دکتر حمید بخشی

 

09131912341

2

آینده نگاری و مرجعیت علمی

آقای دکتر حمید حکیمی

09132921799

3

 توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

خانم دکتر زهرا تقی پور

09132907661

4

بین المللی سازی آموزش پزشکی

خانم زهرا هاشمی

09132931755

5

توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

آقای دکتر فواد ایرانمنش

09181411414

6

آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکز زدایی و ارتقا توانمندی دانشگاه ها

آقای دکتر وحید محمدی شاهرخی

09131911230

7

آموزش پاسخگو عدالت محور

آقای دکتر غلامرضا بازماندگان

09133913032

8

اعتلای اخلاق حرفه ای

آقای دکتر سید مهدی موسوی

09133932497

9

توسعه کارافرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم

خانم دکتر مهسا حسنی پور

09132902479

10

توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش پزشکی

آقای دکتر علیرضا وکیلیان

09131916527

11

اعتبار بخشی موسسات و بیمارستان ها

آقای دکتر مرتضی خادم الحسینی

09126182891